23 de proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 31 octombrie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 31 octombrie 2022, ora 14,00 ,care se va desfășura în sistem videoconferinţă prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2022;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 182B Baia Mare – Coaș” 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 182B Baia Mare – Coaș” ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ108A Gârdani – lim. jud. Sălaj” ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ108A Gârdani – lim. jud. Sălaj”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)” ;
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Centru pentru coordonarea  și conducerea intervențiilor în situații de urgență, proiect „COMAND – Synchronization of operational emergency situation in border region, HUSKROUA 1901/8.1/0059”
 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș și Compania Națională de Căi Ferate “CFR”- S.A pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării obiectivelor de investiții privind promovarea în parteneriat a unor proiecte din domeniul dezvoltării infrastructurii feroviare din județul Maramureș;
 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judetean Maramureș la realizarea proiectului „Cooperarea interinstituțională privind creşterea capacităţii administrative și sprijin operațional la nivelul Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale”;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființarea și dezvoltarea unei rezervații de animale sălbatice, de zimbri, în comuna Băiuț, județul Maramureș”;
 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a imobilului monument istoric ”Casa de lemn Deac Vasile Moșu” aparținând domeniului public al Județului Maramureș;
 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile, formulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren în suprafață de 242.044 mp din domeniul public al comunei Copalnic Mănăștur în domeniul public al Județului Maramureș pentru amenajare parc fotovoltaic ;
 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren în suprafață de 650.376 mp din patrimoniul comunei Groși în patrimoniul Județului Maramureș pentru amenajare parc fotovoltaic ;
 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren în suprafață de 150.000 mp din domeniul public al orașului Târgu Lăpuș în domeniul public al Județului Maramureș pentru amenajare parc fotovoltaic ;
 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra cotei părți de 5/18 din imobilul monument istoric,situat în Municipiul Baia Mare, P-ța Libertății, nr. 12/Str. Podul Viilor, nr.2;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei unităților de cult beneficiare de finanțare nerambursabilă, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2022, etapa a II-a;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” SA ;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Statului de funcţii pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș”     domnului Pamfil Bilțiu;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș” domnului Ludovic Gyorffy;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea post mortem a titlului de “Cetățean de onoare al Județului Maramureș”, domnului Cornel Sitar.

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *