Alianța CHARTER lansează un nou raport privind programele inovative/emergente de educație și formare in domeniul patrimoniului cultural

Ca urmare a calității de membru contributiv al Comunității CHARTER – European Cultural Heritage Skills Alliance, Consiliul Județean Maramureș are oportunitatea de a disemina raportul referitor la Ghidul  programelor inovative/emergente de educație și formare in domeniul patrimoniului cultural, punând la dispoziția comunității maramureșene rezultatele studiului. Acest nou raport subliniază opt opțiuni de educație și formare în domeniul patrimoniului cultural, prezentând programe inovatoare și emergente. Prezentat ca linii directoare, raportul servește ca o resursă extrem de practică și gata de utilizat dedicată unui dublu scop: în primul rând, furnizează informații specifice cu privire la fiecare program de educație și formare în vederea implementării nemediate a acestora sau pentru a inspira oferta educațională actuală; în al doilea rând, ne pune în temă cu viitoarele profiluri profesionale care ar trebui să apară, ținând cont de provocările și nevoile actuale ale sectorului patrimoniului cultural.

CHARTER lansează unul dintre cele mai semnificative rapoarte ale sale, care abordează opt segmente specifice ale patrimoniului cultural fundamentând nevoia dezvoltării de noi oferte educaționale în domeniu sau adaptarea celor existente ținând cont de nevoile și provocările viitoare ale sectorului. Liniile directoare propuse de raport prezintă fiecare program de educație și formare, incluzând justificarea și contextul propunerii; eșantioane de ocupații și profiluri profesionale care decurg din acestea; elemente structurale cheie, inclusiv rezultatele învățării, funcțiile deservite în domeniul patrimoniului, sectorul de educație și formare vizat, nivelul CEC (cadrul european al calificărilor), profilul formatorului/educatorului; și planurile de învățământ care detaliază potențiala aplicare practică. Acest ghid constituie o realizare majoră, care urmărește să ofere materiale gata de utilizare pentru structurile de educație și formare în general, precum și pentru sectorul patrimoniului cultural în ansamblu, întrucât identifică viitoarele profiluri profesionale de care va fi nevoie pentru a asigura un viitor sustenabil. Raportul este rezultatul unui temeinic studiu reflexiv realizat în colaborare cu partenerii CHARTER și părțile interesate, concretizat într-unul dintre cele mai semnificative rezultate obținute în domeniul patrimoniului cultural din punct de vedere al de nevoilor de educație și formare ponderate cu exigentele sustenabilității. Luând în considerare contextul și justificarea propunerilor, ghidul prezintă exemple de ocupații în domeniu și profilele profesionale aferente acestora, conturând curricula emergentă și detaliind operaționalizarea acestora.       

Printre diferitele opțiuni prezentate, CHARTER a abordat unele dintre cele mai presante provocări curente ale sectorului, cum ar fi salvgardarea meșteșugurilor tradiționale, implicarea comunităților locale în gestionarea patrimoniului, promovarea sustenabilității în domeniul patrimoniului construit și al peisajelor antropogene, tranziția digitală, colaborarea cu alte sectoare, restituirea proprietăților culturale, traficul ilicit, decolonizarea, cooperarea internațională, etc. Acest nou raport își propune să acționeze ca un cadru versatil, pregătit pentru integrarea perfectă în sistemele educaționale regionale și naționale sau în funcție de variațiile naționale/regionale ale nevoilor specifice, ținând cont de decalajele de competențe. 

Orientările sunt concepute pentru a oferi:

Sprijin constant acordat furnizorilor de educație și formare în crearea sau modificarea programelor de studii privind patrimoniul cultural.

• Asistență acordată organizațiilor de patrimoniu cultural și angajatorilor în asigurarea formării profesionale continue a personalului propriu

• Îndrumări pentru potențialii studenți în selectarea în cunoștință de cauză a programelor de educație și formare.

• Informații pentru factorii de decizie politică responsabili de procesul de legiferare în vederea susținerii dezvoltării unor legi și reglementări pertinente în domeniu, dat fiind gradul ridicat de complexitate a procesului legislativ 

• Îndrumare academică pentru cercetătorii din domeniul patrimoniului. 

Aceste linii directoare surclasează canalele convenționale, nu numai prin evidențierea potențialelor opțiuni de educație și formare existente, ci și datorită punctului de vedere vizionar adoptat cu privire la viitoarele profiluri profesionale indispensabile pentru sectorul patrimoniului. Ele servesc ca busolă strategică, direcționând sectorul patrimoniului cultural către un viitor sustenabil. Pentru ulterioare informații accesați raportul complet

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *