ANUNŢ privind organizarea selecției pentru funcția de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ, în baza Hotărârii de Guvern nr. 857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO (COU) și a Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 384/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș, organizează selecția în vederea ocupării funcției de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș, după cum urmează:

Funcția Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș.

 1. Condițiile de participare la concurs:

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 4 din HCJ nr. 348/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș, respectiv: 
 • Coordonatorul monumentului istoric trebuie să fie absolvent cu diplomă de studii universitare de lungă durată sau absolvent cu diplomă al ciclului II de studii universitare – studii universitare de master în ramurile de științe: arhitectură și urbanism, istorie, arte, studii culturale și cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural;
 • Coordonatorul monumentului istoric trebuie să aibă experiență managerială în organisme cu scop cultural de minimum 7 ani și/sau coordonare proiecte, programe în domeniul culturii, respectiv minimum 5 proiecte culturale realizate.
 1. Concursul va consta în 2 etape succesive:
 1. Selecția dosarelor
 2. Interviul


Etapele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:

 1. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 16.01.2023, ora 15.00, la sediul Consiliului Județean Maramureș, Camera 126, etaj I și vor conține următoarele:
  1. Formular de înscriere (model în anexă);
  2. Copie după act de identitate;
  3. Curriculum vitae, modelul comun european; 
  4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  5. Documente din care să reiasă experiență managerială în organisme cu scop cultural de minimum 7 ani și/sau coordonare proiecte, programe în domeniul culturii, respectiv minimum 5 proiecte culturale realizate;
  6. Copii după fotografii, articole de presă, publicitate în reviste de specialitate, interviuri sau alte documente care să ateste notorietatea persoanei sau a evenimentelor/programelor culturale pe care aceasta le-a coordonat; 
  7. Scrisoare de intenție în care candidații vor descrie pe scurt (max. 2 pagini) modul în care consideră că pot contribui la promovarea și conservarea sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. Selecția dosarelor:  17.01.2023 – 18.01.2023;
 2. Aducerea la cunoștință a rezultatului primei etape și afișarea acestuia: 19.01.2023;
 3. Interviu: 23.01.2023, ora 10.00;
 4. Aducerea la cunoștință a rezultatului celei de a doua etape și afișarea acestuia: 25.01.2023;
 5. Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 3 zile lucrătoare (30.01.2023) de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Cadastru Administrare Bunuri și Patrimoniu;
 6. Soluționarea contestațiilor: două zile lucrătoare (01.02.2023);
 7. În termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului este adus la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității, precum și pe pagina de internet a autorității. 
 8. Atribuțiile coordonatorului sunt anexate prezentului anunț.
 1. BIBLIOGRAFIE:

Hotărârea de Guvern nr. 857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO;

Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 384/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Camera 126 sau se pot obține prin consultarea paginii web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Persoană de contact: Bogdan Lazăr, telefon 0262/202594, email: bogdan.lazar@maramures.ro.

PREŞEDINTE
Ionel – Ovidiu BOGDAN

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *