CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ – A FOST LANSAT PROIECTUL DE SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunțădemararea proiectului intitulat “Sprijin la nivelul regiuniide dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiectefinanţate din perioada de programare 2021-2027 pedomeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ),regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) şi infrastructurarutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoareşi/sau drumuri de legatură (3D)” cu finanţare prin POAT2014-2020.

Obiectivele proiectului sunt reprezentate de pregătirea deproiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, precum șiasigurarea capacităţii la nivel regional de a pregătidocumentaţii tehnico-economice în regiunea de dezvoltareNord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană pentru reședințele de județ, șiinfrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv varianteocolitoare şi/sau drumuri de legatură.

Rezultate aşteptate sunt 18 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de DezvoltareNord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile mai sus amintite.

Valoarea totală a proiectului este de 26.471.546,99 lei,fonduri nerambursabile în valoare de 22,698.589,14 lei dincare 20.442.956,20 lei din Fondul European de DezvoltareRegională şi 2.255.632,94 lei din bugetul naţional.

Prin sprijinul acordat ADR Nord-Vest, proiectul contribuiela atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S.1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiectefinanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiectemature.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *