Autoritățile nu mai pot impune masca în aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemuncă fără acordul salariatului în starea de alertă, după ce o ordonanță de urgență din 2020 a fost declarată neconstituțională / Decizia CCR urmează să fie publicată

Autoritățile nu mai pot impune masca în aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemuncă fără acordul salariatului în starea de alertă, după ce o Curtea Constituțională a declarat, marți, neconstituțională o ordonanță de urgență din 2020. Potrivit unor specialiști în drept consultați de G4Media.ro, un alt efect al deciziei CCR este că toate amenzile primite de cetățeni pentru faptul că n-au purtat mască în aer liber și au fost contestate în instanță vor fi anulate dacă până la publicarea deciziei instanța n-a pronunțat o decizie.

Curtea Constituțională a declarat, marți, neconstituțională în ansamblu ordonanța de urgență 192 din noiembrie 2020, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ.

Ordonanța de urgență 192/2020 a modificat câteva articole din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care au fost stabilite măsurile și rectricțiile care pot fi impuse în contextul stării de alertă.

Curtea Constituțională precizează, în comunicatul de presă dat publicității după ședința de marți, că prevederile Legii 55 rămân în vigoare, urmând să fie eliminate doar prevederile introduse prin OUG 192, declarată neconstituțională în ansamblu.

Prin OUG 192, Guvernul a modificat câteva articole din Legea 55, respectiv cele referitoare la posibilitatea impunerii măștii de protecție și la telemuncă. Potrivit modificărilor introduse de ordonanța de urgență, autoritățile pot impune masca de protecție în aer liber, iar angajatorul decide organizarea activității în regim de telemuncă fără a mai cere consimțământul angajatului.

Art. 13 litera a) al Legii 55 în forma inițială:

Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne se poate institui:
a)obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă;

Art. 13 litera a) după adoptarea OUG 192:

Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;

Art. 17 al Legii 55 în forma inițială:

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimţământul angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.

Art. 17 după adoptarea OUG 192:

Pe durata stării de alertă, angajatorii dispunmunca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Art. 21 al Legii 55 în forma inițială:

Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea
programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

Art. 21 după adoptarea OUG 192:

Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Tot prin OUG 192/2020 a fost modificat și un articol din Legea 81/2018, astfel încât angajații puteau să lucreze în regim de telemuncă pe echipamentele proprii.

Art. 7 litera a) din Legea 81/2018 în forma inițială:

Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

Art. 7 litera a) după adoptarea OUG 192:

Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, părțile putând conveni printr-un acord scris inclusiv să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare;

Decizia Curții Constituționale urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Comunicatul Curții Constituționale:

În ședința din data de 15 februarie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Ordonanță de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Curtea a constatat neconstituționalitatea în ansamblu a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale ale art.1 alin.(3) și (5) și art.79 alin.(1), referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ.

Curtea precizează că, prin efectul prezentei decizii, sunt eliminate din fondul activ al legislației, în condițiile art.147 alin.(1) și (4) din Constituție, doar dispozițiile cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.192/2020, în timp ce celelalte texte normative din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă rămân în continuare în vigoare.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *