BAIA MARE: informare de interes public pentru solicitanții de locuințe ANL!

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), împreună cu autoritatea publică locală a recepționat, în municipiul Baia Mare, 52 locuinţe destinate închirierii ( 24 garsoniere și 28 apartamente cu 2 camere), construite pe amplasamentul din Bulevardul Regele Ferdinand nr. 120 A (fosta Strada Grănicerilor), regim de înălţime P+6E.

Prin urmare solicitanții care au înregistrate cereri pentru închirierea unei locuințe construite prin programul ANL și sunt cuprinși în anexa nr.1 la H.C.L.nr. 43 / 2023 la pozițiile nr.1 – 104 în cazul în care doresc repartizarea unei locuințe din imobilul nou recepționat pe Bulevardul Regele Ferdinand nr. 120A, sunt rugați să-și reactualizeze dosarele în vederea reconfirmării îndeplinirii tuturor criteriilor de acces.

Documentele necesare pentru actualizarea dosarelor în vederea reconfirmării îndeplinirii tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită prin A.N.L:

  • copie după actul de identitate al solicitantului și membrilor familiei și/sau altor persoane aflate în întreținere,
  • declarație notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia –soț/soție, copiii și alte persoane aflate în întreținere, trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și /sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitații administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în Municipiul Baia Mare;
  • adeverință de la locul de muncă al titularului de cerere însoțită de o copie după contractul de muncă și/sau un extras din Registrul de evidență a salariaților ( REVISAL ), certificat conform cu originalul de către instituția emitentă, din care să reiasă statutul de angajat al unui angajator cu sediul sau punctul de lucru pe teritoriul administrativ al Municipiului Baia Mare ;
  • adeverință de venit cu venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru titularul cererii și a membrilor familiei acestuia care sunt salariați;
  • adeverință de venit pe anul 2022 și pe anul 2023 până la 01.08.2023, de la ANAF al titularului cererii și a membrilor familiei acestuia;
  • certificat fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite din Baia Mare pentru titularul de cerere și a membrilor familiei acestuia;
  • alte documente sau înscrisuri (certificat de căsătorie, sentință de divorț definitivă și irevocabilă, acte din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei și/sau aflat în întreținere suferă de o boala care necesită potrivit legii, însoțitor, o camera în plus, certificat medical etc.)

Actualizarea/completarea dosarelor se va face până în data de 31.08.2023.

Lista de priorități se actualizează cu cererile depuse de către solicitanți în cursul anului 2023 până la data preluarii în administrare a locuințelor.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Direcției Patrimoniu, Serviciul Contracte Imobiliare, cu sediul în Baia Mare, Str. Piața Libertății nr.17, telefon: 0262-275.587, de luni până vineri după următorul program: luni, marți, miercuri intre orele 08.00-16.00, joi 08.00-17.00 și vineri 08.00-15.00.

Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *