Consiliul Judetean Maramures invită unitatile de cult din judet sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de acordare a sprijinului financiar.

Județul Maramureș prin Consiliul Judeţean Maramureș invită unitățile de cult din Județul Maramureș, care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioaresă depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult este prevăzută de art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  și de art. 4 alin (2) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, republicată:

2.Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: bugetul județului. Suma: 1.000.000 lei pentru:

-unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

-întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/naţional/universal/mondial (UNESCO).

3.Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 15.12.2021.

4.Data și orapentru depunerea propunerilor de proiect:  – 16 iulie 2021 ora 8,00 până în 2 august 2021 ora 16,00.

Motivul termenului de 15 zile se datorează adoptării Legii bugetului de stat cu întârziere și a necesității de demarare a proiectelor unităţilor, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

5.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect : Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 25, Județul Maramureș.

6.Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituției: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare/norme metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Maramureș.

7.Selecția și evaluarea proiectelor în vederea acordării sprijinului financiar unităţilor de cult se vor face de către comisia de evaluare în perioada3 – 10 august 2021.

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *